Zwroty

Sposób odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu opisany został w pkt 8 Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – POBIERZ