Reklamacje

Sposób reklamacji produktu opisany został w pkt 6 Regulaminu.

Wzór formularza reklamacyjnego – POBIERZ